<p><img src="//piwik.zuznow.com/piwik.php?idsite=2" style="border:0;" alt="" /></p>
דלג
ינואר 2013
בחר, 08:29,04/01/2013

פרשת שמות: משה רבינו מול הערסים מהשכונה המקומית

משה יכול לעמוד מול אלוהים בסנה, רק לאחר שהוכיח כי הוא מסוגל...

הרב ארז משה דורון, 08:38,04/01/2013

פרשת שמות: קום ילד, יש בשביל מה ויש בשביל מי

אני מאמין לצדיקים שאומרים לי שאני טוב. פרעה שבתוכי משקר....

הרב רפי אוסטרוף, 15:26,06/01/2013

הגישה לזוגיות: אישתי תמיד צודקת

חִשבו על היחסים ביניכם לבין בן/בת הזוג: אם כל אחד מכם ייגש...

ערן ברוך, 07:56,07/01/2013

"אהוב את המסתנן האריתראי"

אזור הדרום בתל-אביב הוצף בשנתיים האחרונות במהגרים ופליטים....

Powered by Zuznow