<p><img src="//piwik.zuznow.com/piwik.php?idsite=2" style="border:0;" alt="" /></p>
דלג

יום כיפור תשע"ז: זמני הצום, הלכות ומנהגים

לקראת ערב יחל צום כיפור והמוני יהודים בארץ ובעולם יתכנסו ליום של תפילה ותשובה. מתי נכנס ויוצא הצום בעיר שלכם, מי פטור מהצום, ועל מה חשוב להקפיד לפני כניסת החג?

nrg יהדות | 11/10/2016 9:09
תגיות: יום כיפור, צום
הערב (ג') תגיע אל שיאה תקופת הסליחות והימים הנוראים. עם כניסתו של צום יום הכיפורים המוני יהודים בארץ ובעולם יפקדו את בתי הכנסת לתפילות המועד ויתכנסו ליממה של תפילה. הבוקר קיימו ברחבי הארץ את מנהג פידיון הכפרות, ורבים פקדו את בתי העלמין ועלו לקברי יקיריהם.


עוד כותרות ב-nrg יהדות:
- הארגון היהודי שמברך "שהחיינו" על החרם נגד ישראל
- יוצרת ישמח חתני: "יש משהו יפה בהושבת נשים למעלה"
- רשמי: נשים יוכלו לטבול במקווה ללא נוכחות בלנית

מאות אלפי מתפללים מילאו אמש את הכותל המערבי בירושלים ואת בתי הכנסת ברחבי הארץ לאירוע סליחות אחרון לפני יום הכיפורים. עם כניסת הצום גם מערכות הביטחון נכנסת לכוננות שיא בשל המצב הביטחוני. בתוך כך גם במד"א ובבתי החולים נערכים לקליטת מטופלים שהתייבשו במהלך הצום או נפצעו מרכיבה על אופניים.

צילום: יהודה פרץ
המוני המתפללים בכותל, אמש צילום: יהודה פרץ


זמני כניסת הצום:
חיספין - 17:38
טבריה - 17:39
בית שאן - 17:37
נהריה - 17:40

בית אל - 17:35
חברון - 17:46
טלמון - 17:45
עפרה - 17:54

צילום: יהודה פרץ
המונים יפקדו את בתי הכנסת. הכותל, אמש צילום: יהודה פרץ


זכרון יעקב - 17:43
בית שמש - 17:42
בני ברק - 17:52
ירושלים - 17:35

לוד - 17:42
מודיעין - 17:54
ראשון לציון - 17:51
תל אביב - 17:52

ירוחם - 17:43
אופקים - 17:46
באר שבע - 17:53
אילת - 17:43


זמני צאת הצום:
חיספין - 18:43
טבריה - 18:44
בית שאן - 18:45
נהריה - 18:46

בית אל - 18:46
חברון - 18:47
טלמון - 18:46
עפרה - 18:46

צילום: אורן בן חקון
התפילות יתקיימו על רקע המתיחות בירושלים. כוחות מג''ב בכותל צילום: אורן בן חקון


זכרון יעקב - 18:47
בית שמש - 18:47
בני ברק - 18:47
ירושלים - 18:46

לוד - 18:47
מודיעין - 18:46
ראשון לציון - 18:48
תל אביב - 18:48

ירוחם - 18:47
אופקים - 18:48
באר שבע - 18:48
אילת - 18:48
הלכות ומנהגים - הרב ברוך אפרתי

מצוות עשה מן התורה לשוב אל השם, על ידי וידוי מעשינו הרעים וחרטה עליהם, וכן בקבלה על עצמנו לעתיד שלא לשוב על החטא. (דברים ל, רמב"ם הל' תשובה)

במצוות שבין אדם למקום, יש להתוודות בפני ד', ולא לפרט את החטא לאחרים. (יומא פו:). במצוות שבין אדם לחברו יש להתוודות ולבקש סליחה מהחבר, וגם להתוודות בפני השם.

צילום: אריק סולטן
ישנם גדולים שביטלו את המנהג, בשל הדמיון למנהגי עבודה זרה. כפרות בבני ברק צילום: אריק סולטן

אם פגע בחבר אך חברו אינו יודע, כגון שדיבר עליו לשון הרע, באם הוא מעריך שהחבר לא יפגע יותר מידיעת החטא, עליו לבקש סליחה ממנו. אך אם הוא מעריך שהחבר יכעס ויעלב מידיעת הפגיעה נגדו, יש להמנע מבקשת סליחה. (ממשמעות המג"א תר'ו, וכסברת ר' ישראל סלנט)

ערב יום כיפור:
פידיון כפרות - ישנם רבנים גדולים שביטלו את מנהג הכפרות, בשל הדמיון למנהגי עבודה זרה (רמב"ן ורשב"א בשו"ת ח"א שצה, וכן פסק בשו"ע תרה). אמנם, אנו נוהגים לעשות כפרות, על תרנגול או על כסף. (רש"י נהג לעשות על ירק, אך אין לשנות. רמ"א ומג"א תרה). מותר לעשות כפרות על כרטיס האשראי. מסובבים את הכרטיס על הראש ככסף, ומתכוונים על כמות התרומה באמירת הכפרות.

טבילה במקווה - נוהגים לטבול במקווה לפני הצום (רא"ש יומא פ"ח כד בשם רס"ג), אולם אין לברך על הטבילה. (רא"ש שם, שלא כרס"ג)

ריבוי בסעודות - מצוות עשה מן התורה לאכול כמה שיותר ביום זה, במיוחד במאכלים מענגים (יומא פא:, רא"ש שם, ש"וע  תרד ומשנ"ב סק"א, ולא כרמב"ם). יש שהסבירו שהתורה מבקשת להקל לנו את הצום ע"י האוכל (ב"ח תר"ד), ויש שהסבירו שהתורה באה להקשות עלינו מעט גם ביום זה (ערוה"ש תר"ד).
צילום: פלאש 90
מצווה לשוב אל השם, על ידי וידוי מעשינו הרעים וחרטה עליהם צילום: פלאש 90
  
בשחרית אין אומרים 'מזמור לתודה', 'אבינו מלכנו', תחנון ו 'למנצח'. מתפללים מנחה מוקדם לפני סעודה מפסקת ובמנחה אומרים וידוי בתפילת הלחש אך לא בחזרת הש"ץ. אין אומרים אבינו מלכנו, ומנהג הספרדים לומר.

הדלקת נרות - מברכים כפי שכתוב במחזור: "אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של יום הכיפורים", וברכת "שהחיינו". בנוסף יש להדליק נר נשמה, על מנת שההבדלה תיעשה על נר שדלק כל היום. האב (ויש נוהגים שגם האם) מברך את הבנים והבנות, ככתוב במחזור. על פי תורת הסוד, הילדים מנשקים ידי ההורים לאחר הברכה (כתבי האר"י).

טלית - מתעטפים בטלית לפני השקיעה בברכה. מנהג קדום ללכת עם 'קיטל' או בבגדי לבן כדי להדמות למלאכים וכדי להזכיר לנו את יום המיתה ולעוררנו בתשובה.

אומרים 'תפילה זכה' לפני כל נדרי.

הלכות הצום:
יש להימנע מחמשה דברים - אכילה ושתייה, רחיצה, סיכה, נעילת הסנדל ויחסי אישות. (גמ' יומא, רמב"ם פ"א ה"ד. לדעת הרא"ש כולם מדרבנן חוץ מאכילה ושתייה, ולדעת רמב"ם הכול מדאורייתא)

אסור לעשות מלאכה ביום כיפור. (ויקרא כג)

יולדת, מעוברת, וחולה שקשה לו לעמוד - מותרים לרחוץ כדרכם, לא לשם תענוג אלא לבריאות וניקיון. (רמב"ם  פ"ג ה"ב, ערוה"ש תריג ס"ט)

למתקשים לצום, מותר ללעוס מסטיק ללא טעם ביום כיפור אך ראוי להחמיר. (ממשמעות המג"א תקס'ז. וכה"ח החמיר שם אפילו בבליעת רוק)

יש להימנע מרחיצה לשם תענוג (שו"ע תריג). אך רחיצת ניקיון מותרת מעיקר הדין. (ראשונים, מג"א שם סק"א)

צילום: פלאש 90
סליחות בכותל, השבוע צילום: פלאש 90

רחיצת ניקיון ותענוג יחד (כגון מים חמים על פנים מלוכלכות) אסורה. (ממשמעות הרמ"א  שם ס"ד)

ראוי להימנע מלשים דאודורנט ביום כיפור. ומי שהדבר יפריע לו או לאחרים, יכול לשים ספריי, אך ימנע ממשחה.

יש מחמירים שלא ללכת עם קרוקס וסנדלי שורש נוחים (ע"פ שער"ת תקנד סקי"א, ומשנ"ב שם סק"ה), אך מעיקר הדין מותר. (ערוך השולחן שם ס"ה). גם ילדים קטנים אסורים בנעילת סנדלי עור ביו"כ. (יומא עח)

יש להמנע מנגיעה בין בני הזוג בלילה, אך ביום אפשר להקל. (ט"ז תרטו סק"א, ערוה"ש תרטו ס"א, שלא כמג"א ומשנ"ב שהחמירו)

מותר לרחוץ ילדים ביום כיפור אם יש צורך, במים פושרים, אך לא חמים. (ב"ח ןמג"א תרטז סק"א, ומשנ"ב שם). ילדים עד גיל מצוות פטורים מהצום, אך יש לחנכם לצום מעט - בנים מגיל 12 ובנות מגיל 11 נוהגים לצום כראוי. (ב"ח ומג"א ססק"ב)

מי פטור מהצום?

- אישה בהריון רגיל, חייבת לצום.

- אישה בהריון בכל שלב שהוא, החשה כאבי ראש חזקים או שהיא מקיאה, מותרת לשתות מים מיד בשיעורין, ואם לא די לה בזה, מותר לה לשתות ללא הגבלה.

- אישה בהריון שהחלו לה צירים או ירידת מים, או שאינה חשה תזוזות ברחם יותר מחצי שעה, תשתה ללא שיעורין אפילו אם אין לה כאבים כלשהם.

- אישה שילדה בקרבה של שלושה ימים ליו"כ (סופרים 72 שעות מהלידה), אסורה לצום. (שו"ע תריז ס"ד)

- אישה שילדה בקרבה של שבעה ימים ליו"כ, אם היא או רופא רוצים שתאכל, אוכלת בשיעורין, ואם לא מספיק, אוכלת כדרכה. (שבת קכט. ושו"ע תריז ס"ד)

- מניקה שמעריכה שיתמעט החלב לתינוק אם תצום, מותרת לשתות לשיעורין (תורת היולדת בשם חזו"א, ועדות הגר"א נבנצל בשם הגרש"ז. לעומת החזו"א והגרש"ז, היו שהחמירו במקרה שהתינוק מוכן לשתות תחליף חלב - שו"ת אז נדברו ח"ט ט)

צילום: פלאש 90
סליחות בכותל, השבוע צילום: פלאש 90

- חולה בסכנה שותה ואוכל מיד, וגם ספק חולה כזה לא יטרח לחפש רב, אלא יאכל מיד. (ויקרא יח, יומא פב, שו"ע תריח ס"ח)

- חולה ללא סכנה שבצום חש שאם לא יאכל יסתכן, אוכל לשיעורין. (שו"ע תריח ס"א)

- מי ששותה ואוכל לשיעורין, יאכל נפח של קופסת גפרורים (30 סמ"ק) כל 7 דקות (ר' חיים נאה שעו"ת ג', ערוה"ש תריח סי"ד), וישתה פחות מנפח צד אחד של לחי מלאה (אצל אדם ממוצע- כחמישית כוס חד פעמית), כל 7 דקות (שו"ע תריח ס"ז). עדיף לאכול ולשתות דברים מזינים. 

- בשעת דחק שהשיעורין לא מספיקים, עדיף לשתות ולאכול כנ"ל כל ארבע דקות מאשר ברצף. ואם יש צורך נוסף לשתות, מותר לשתות (בלבד) כל דקה וזה עדיף משתייה ברצף (כשיטת הרמב"ם שביה"ע פ"ב, וב"י תרי'ב- כרביעית הלוג)

- חולה שאין בו סכנה יכול לקחת כדורים ללא מים בשעת צורך גדול. (אג"מ או"ח ח"ג צ"א)

- חולה שאין בו סכנה חייב לצום כרגיל. זה כולל כאבי ראש רגילים, חולשה כללית וכדומה. בכל ספק, לשאול את אחד הרופאים בקהילה.

- האוכל ביו"כ, לא עושה קידוש, אך יוסיף יעלה ויבוא בברכת המזון (שו"ע תריח ס"י), והוא יכול לעלות לתורה חוץ ממפטיר וממנחה (שו"ת רעק"א סכ"ד).

הלכות היום:

- בבוקר נוטלים ידיים עד קשרי האצבעות. (תו'ס יומא עז:)

- הכהנים נוטלים כרגיל בתפילת שחרית. אם שמרו על ניקיון, לא נוטלים שוב במוסף (ע"פ ערוה"ש תריג ס"ד בשם רמב"ם). אך בתפילת נעילה נוטלים שוב בשל ההפסקה.

- אנו מובטחים מד' שיום הכיפורים עצמו מכפר על השבים בתשובה, ועל כן כדאי לרכז כוחות ומאמץ בתשובת היום, גם אם זה קשה.

- הרואה שהצום קשה לו ואינו יכול להתפלל, עדיף שישכב במטה ולא ישבור את הצום, גם אם יפסיד תפילה במניין או תפילה בכלל.

צילום: פלאש 90
הצום חשוב יותר מהתפילה. סליחות בכותל, השבוע צילום: פלאש 90
 
- אישה הרואה שקשה לה הצום מאד, בעלה פטור מן התפילה במניין ועליו לסייע לה, שתשכב, תצום ולא תתאמץ. וכן הפוך כמובן.

צאת הצום:
- במעריב של מוצאי הצום אומרים 'אתה חוננתנו'.

- מבדילים על נר שדלק כל החג (יומא ושו"ע תרכד ס"ד) ועל יין, ללא בשמים.

- מקדשים את הלבנה אע"פ שטרם אכלנו, שכן אנו שמחים בכפרתנו. (אחרונים)

- לאחר צאת החג, נוהגים לעשות מעשה לבניית סוכה, אפילו סמלי (ערוה"ש, גר"א), ואוכלים בשמחה (רמ"א תרכד ס"ה)

- למחרת משכימים לשחרית מעט קודם הזמן הרגיל. (משנ"ב תרכד סי"ד)מקור ראשון במבצע היכרות. הרשמו לקבלת הצעה אטרקטיבית » היכנסו לעמוד הפייסבוק החדש של nrg

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך

המומלצים

פייסבוק

Powered by Zuznow