<p><img src="//piwik.zuznow.com/piwik.php?idsite=2" style="border:0;" alt="" /></p>
דלג

אולי הוא קוסם, אבל התורה של ברלנד איננה אמת

"כשרואים את ברלנד עושה מופתים, זה לא עושה אותו איש אלוקים. יש בהודו אנשי פלא שמתגרים בחוקי הטבע ומגלים יכולות מיסטיות גדולות, ועדיין הם אנשי שקר שאין בהם כלום". הרב שמואל אליהו כותב בתגובה לתחקיר על הרב אליעזר ברלנד

מקור ראשון
הרב שמואל אליהו | 29/8/2016 11:10
תגיות: הרב אליעזר ברלנד,
קראתי את הדברים שסיפרו התלמידים של הרב ברלנד ל"מקור ראשון", ובהם אחד שאמר כי למד בכמה ישיבות חשובות כמו "שבי חברון" ולא מצא את אלוקים עד שהלך לישיבת "שובו בנים", שם הוא מצא את אלוקים. שבתי וקראתי בעיון את דברי אותו תלמיד כדי לדעת איזו תורה מיוחדת הוא למד אצל הרב ברלנד שלא נמצאת בישיבות אחרות, ונבהלתי. התברר לי שזאת אולי תורה שיש בה הרבה קסם, אבל היא לא התורה ששם משה לפני בני ישראל.


עוד כותרות ב-nrg:
- בכירי הקהילה היהודית בצרפת נגד הבורקיני
- חילול השבת בתל אביב: רמיסת כבוד האדם
- כל התכנים הכי מעניינים - בעמוד הפייסבוק שלנו

זו תורה שיש בה הרבה שבירת חוקים. בתחילה מזייפים דרכונים רוסיים כדי להגיע לאומן. אחר כך עוברים על חוקי התנועה ונוסעים במהירות של 180 קמ"ש, כשברלנד מחפש דווקא את הנהג שאין לו רישיון. אחר כך הוא מורה לתלמידיו באופן שיטתי להיכנס לשכם בסיכון נפש בלי אישור צבאי. אני מבין שיש סוג של נערים שיכולים להתפעל מזה. יש גם מבוגרים שמתפעלים משבירת המסגרות, מכך ש"הרב ברלנד לא אוכל, לא שותה ולא ישן". מכאן קצרה הדרך לבטל מצוות עונה מהתורה בשם איזו קדושה שלא כתובה בתורה, מכאן קצרה הדרך לבטל את איסורי העריות החמורים ביותר.
צילום: אי.פי.איי
''זו תורה שיש בה הרבה שבירת חוקים''. הרב אליעזר ברלנד צילום: אי.פי.איי

כשרואים מישהו לומד בטירוף שעות רבות של גמרא, זה אולי נראה כמו תורת משה. כשרואים את ברלנד מתפלל חמש שעות שחרית ומדביק אותה למנחה וערבית, כשרואים אותו עושה מופתים, זה לא עושה אותו איש אלוקים. יש בהודו אנשי פלא שמתגרים בחוקי הטבע ומגלים יכולות מיסטיות גדולות, ועדיין הם אנשי שקר שאין בהם כלום.

מו"ר אבא זצוק"ל הזהיר אותי בילדותי מהצדיקים הללו. הוא אמר לי כי מי שמרשה לעצמו לשנות ממנהג הקדמונים - עלול לשנות גם בדברים אחרים חשובים ביותר שאינך יודע מהם. הוא סיפר לי כי כל תלמידי החכמים שהוא למד אצלם, הנסתרים והנגלים, לא היו משונים בבגדים או בהנהגות. לא החזון אי"ש, ולא הרה"ג עזרה עטיה ויהודה צדקה זיע"א. לא בדור הקודם ולא בדורות שקודם לו. כך לימדונו חז"ל - "כללו של דבר: אל ישנה אדם ממנהג הבריות" (דרך ארץ זוטא, ה').

מאז הדרכתו של מרן הרב זצוק"ל, כשאני רואה מישהו שמשונה בדבר אחד וכל שכן בכמה דברים, נדלקות לי נורות אדומות. אני זוכר שפעם שאלו אותי על מישהי שלקחה על עצמה צניעות יתרה ושמה על עצמה רעלה ושאלים. בתחילה התלהבתי מהאומץ והצניעות, אחר כך נזכרתי באזהרת אבותיי והזהרתי מפניה. תוך זמן קצר התברר שהיא פרוצה בעריות חמורות, וכל הצניעות היתרה באה לכסות על קלקולה (ראה מסכת סוטה, כב.).
אל תזרקו את השכל

אני מזכיר את כל זה בגלל מה שהתפרסם על ההנהגות המשונות של הרב ברלנד. כששואלים עליו, עונים חסידיו כי צריך לזרוק את השכל, ומראים מה שכתב רבי נחמן "צריכין לסלק את הדעת שהוא בחינת פנים, רק לסמוך על אמונה לבד" (ליקוטי הלכות או"ח - הלכות תפלת המנחה, הלכה ד). ובאמת, מי שאומר כן מגלה פנים בתורת רבי נחמן שלא כהלכה. רבי נחמן כותב בכמה וכמה מקומות שדעת הקדושה היא חשובה ביותר (ליקוטי מוהר"ן, מאמר ס"ב סעיף ב. ועוד ראה ליקוטי הלכות ריבית הלכה ה' אות מ"ג־מ"ד ונ"ג. ושם, גילוח ג' סעיף י"ב). כל מה שצריך לזרוק זה הדעות המקולקלות.

צילום: יונתן זינדל/פלאש 90
''אדם לא צריך להשליך את שכלו כשהוא שומע מהרב דברים שהם לא כהלכה'' צילום: יונתן זינדל/פלאש 90

איך אפשר לזרוק את החוכמה, בינה ודעת שאלוקים נתן לנו? כל התורה בנויה עליה, כל בניין בית המקדש בנוי עליה. התפילה מתחילה בבקשה "חננו מאתך חוכמה, בינה ודעת". בלעדיה אין כלום. "רבי אלעזר בן עזריה אומר: אם אין תורה, אין דרך ארץ; אם אין דרך ארץ, אין תורה. אם אין חוכמה, אין יראה; אם אין יראה, אין חוכמה. אם אין דעת, אין בינה; אם אין בינה, אין דעת. אם אין קמח, אין תורה; אם אין תורה, אין קמח" (אבות, ג', יז). כך נפסק להלכה: "כללו של דבר, חייב אדם לשום עיניו ולבו על דרכיו ולשקול כל מעשיו במאזני שכלו, וכשרואה דבר שיביא לידי עבודת הבורא יתברך יעשהו, ואם לאו לא יעשהו; ומי שנוהג כן, עובד את בוראו תמיד" (שו"ע או"ח רל"א).

אדם לא צריך להשליך את שכלו כשהוא שומע מהרב דברים שהם לא כהלכה. כך אומר הפסוק: "הט אזנך ושמע דברי חכמים ולבך תשית לדעתי" - "הט אזנך ושמע דברי חכמים ללמד חוכמתם, ושים עם זה לבך לדעתי ולא תישען על דברי החכמים לבדם, רק במה שיסכים מהם עם מה שהודעתי לך המיוסד על יסודות התורה" (משלי כ"ב, ורלב"ג שם על פי חגיגה טו.).

אין לאדם לבטל את דעתו אלא רק לבית הדין הגדול שבירושלים, שעליהם נאמר "על פי התורה אשר יורך" – "על שמאל שהוא ימין ועל ימין שהוא שמאל". וגם שם מתחילים בקטן תחילה – שלא יחששו הקטנים והצעירים יחסית לומר את דעתם. גם שם חובה על כל תלמיד לומר את דעתו אפילו היא סותרת דעת גדולים ממנו. רק כשנמנו ונפסקה הלכה – אסור למיעוט להורות כדעת המיעוט (רמב"ם, ממרים א').

ללמוד ולא לקיים

יש מקורבים לרב ברלנד שמנסים להצדיק אותו בכך שהוא בעל מופתים, ובאמת אין בכך כלום. חכמינו אמרו שנביא שקר נענש אפילו יעשה לך מופת שאין כדוגמתו (סנהדרין צ.). מקורבים אחרים טוענים כי הוא מתמיד גדול ועצום בלימוד תורה. וצריך לומר להם: א. אין ערך ללימוד תורה שאדם עובר עליה. ב. חכמינו אמרו לגדול המתמידים שמעולם, להלל הזקן: "כל תורה שאין לה בית אב - אינה תורה" (ירושלמי, שבת פז.). אתה לא יכול לחדש תורה חדשה. לא מקבלים ממך תורה אם אין לה מסורת אבות.

תלמידיו הקרובים ביותר מספרים בהתלהבות כי הרב ברלנד מספר להם שהוא לא אוכל, לא שותה ולא ישן, וכך הם צריכים לנהוג. צריך לומר להם שהנהגה זו היא כנגד ההלכה (רמב"ם, הלכות דעות פרק ד', ורמ"א על שו"ע או"ח רל"א). הם מספרים בהתלהבות כי מן המפורסמות היא שהרב ברלנד הדריך את תלמידיו לנסוע לקבר יוסף בשכם גם בסכנת נפשות. גם זה בניגוד מובהק להלכה (שבת לג., שו"ע או"ח תל"ג). בהדרכתו נסע בן-יוסף לבנת הי"ד לשכם ונהרג, כשהוא משאיר אלמנה עם יתומים רבים בצער עד היום הזה. מה שווה לימוד התורה של הרב ברלנד אם הוא לא מקיים מה שאמרו חז"ל.

צילום: יוסי זליגר
''מצווה לפרוש ממנו ומדרכו''. מעריצי הרב ברלנד בשדה התעופה צילום: יוסי זליגר

עוד מספרים מעריציו כי הרב ברלנד מדריך את תלמידיו לפרוש מנשותיהם למשך חודשים ושנים. וזו הנהגה היא הפך ההלכה שבאה לנו מדורי דורות (שו"ע ר"מ). הקושי הגדול בכך הוא שמנהגי ה"קדושה" הללו חלים רק על חסידיו – אבל לעצמו הוא מתיר, לפי עדותם, להתייחד עם נשים רווקות וגרושות בחדר סגור, כנגד האיסור המפורש בחז"ל (שו"ע אה"ע כ"ב), איסור שהוא חמור כפל כפליים כשמדובר בתלמידי חכמים (סוכה נב.).

עוד מספרים תלמידיו בהערצה כי הרב ברלנד נוגע תדיר בנשים נשואות, ומתגאים בכך כי אין לו שום תאווה. צריך לומר על כל אלה: שומו שמיים. מי ערב לו שלא תבוא לו תאווה. ומי ערב לו שלא יבואו תלמידיו ויעשו כמותו, שהרי יש להם "מעשה רב".

מהנהגות אלו צריך לברוח כמו מאש. זאת לא התורה ששם משה לפני בני ישראל. לא כך נהגו החזון אי"ש, הרב קוק, הרבי מחב"ד או הבבא סאלי זצוק"ל. מעולם לא ראיתי הנהגה כזו בבית גדולי עולם שאבא זצוק"ל לקח אותי אליהם. הם לא לקחו מאות ואלפי דולרים מאנשים שבאו לשאול הלכה או לקבל עצה וברכה. איפה "לא חמור אחד מהם נשאתי ולא הרעותי את אחד מהם" של משה רבנו? זאת לא תורת משה רבנו, זו תורה אחרת. מצווה לפרוש ממנו ומדרכו. וכשם שקיבלתם שכר על הדרישה, כך תקבלו שכר על הפרישה.מקור ראשון במבצע היכרות. הרשמו לקבלת הצעה אטרקטיבית » היכנסו לעמוד הפייסבוק החדש של nrg

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך

הרב שמואל אליהו

צילום: פלאש 90

רב העיר צפת ובנו של הראשון לציון - הרב מרדכי אליהו

לכל הטורים של הרב שמואל אליהו

המומלצים

עוד ב''הרב שמואל אליהו''

כותרות קודמות
כותרות נוספות

פייסבוק

Powered by Zuznow